TỔ CHỨC LỄ MỞ BÁN KHU NHÀ PHỐ VẠN XUÂN - QUẬN 12

 

Tổ chức "Lễ mở bán khu nhà phố Vạn Xuân - Quận 12"

Đại diện Bộ Tài Nguyên Môi Trường trao quà cho người trúng giải đặc biệt

letrian-vamobankhunhaphovanxuan-q12(2).jpg

letrian-vamobankhunhaphovanxuan-q12(3).jpg

Trao quà cho NSND Trần Hiếu

letrian-vamobankhunhaphovanxuan-q12(4).jpg

Lãnh đạo công ty - trao tiền vào Quỹ học bổng vì người nghèo

letrian-vamobankhunhaphovanxuan-q12(5).jpg

Trao quà cho người tham dự 

letrian-vamobankhunhaphovanxuan-q12(6).jpg

Trao quà cho người trúng thưởng

letrian-vamobankhunhaphovanxuan-q12(7).jpg

Tin Khác

Trang 1 / 4