TỔ CHỨC KHAI TRƯƠNG NHÀ MẪU THE CBD - TỔNG CỤC II - BỘ QUỐC PHÒNG

Tổ chức khai trương nhà mẫu The CBD - Thuộc Tổng Cục thông tin liên lạc - Tổng cục II - Bộ Quốc Phòng đầu tư xây dựng. 

 - Dự án gồm 3 Block nhà cao tầng, mỗi Block bao gồm 20 tầng nhà ở cao cấp và 02 tầng thương mại.

 - Dự kiến thời gian hoàn thành dự án sẽ vào tháng 03 - năm 2017

 

1(6).jpg

 

2(3).jpg

 

3(4).jpg

 

4(4).jpg

 

5(3).jpg

 

6(3).jpg

 

7(3).jpg

Tin Khác

Trang 1 / 4