TỔ CHỨC HỘI THI CAND LÀM THEO LỜI BÁC - CỤM 11 - BỘ CÔNG AN

Hội thi Công An làm theo lời Bác bao gồm các tỉnh thành : Vĩnh Phúc - Hà Nội - Hải Phòng - Đà Nẵng - Bình Dương - Đồng Nai - TP.HCM - và Cần Thơ.

Tin Khác

Trang 1 / 4