TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH "GIỮ NỤ CƯỜI XINH - LẦN 2"

Chương trình do Sở GD&ĐT TP.HCM phối hợp cùng Tổ chức Phi Chính phủ Save The Children tổ chức - đơn vị thực hiện Công ty Sự Kiện Việt
Chương trình có sự tham của các nghệ sĩ khách mời DV Đại Nghĩa - Ca sĩ Miu Lê - Ca sĩ Don Nguyễn - Nhóm Hài Khánh Nam - MC Bá Niên - Nhóm Hoạt náo Thầy Bùi Bá Tòng - Minh họa Vũ Đoàn Top ,cùng ekip

giunucuoixinh(1).jpg

giunucuoixinh(2).jpg

giunucuoixinh(3).jpg

giunucuoixinh(4).jpg

giunucuoixinh(5).jpg

giunucuoixinh(6).jpg

giunucuoixinh(7).jpg

giunucuoixinh(8).jpg

Tin Khác

Trang 1 / 4