TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH CA NHẠC "NĂNG LƯỢNG CHO BẠN"

Sự Kiện Việt tổ chức chương trình ca nhạc cho hơn 4.000 công nhân tham dự, tại khu chế xuất Linh Trung - Quận Thủ Đức
Với sự tham gia của các nghệ sĩ :
- Nguyễn Phi Hùng
- Quách Thành Danh
- Vĩnh Thiên Kim
- Việt Quang
- Don Nguyễn
- Hài Phi Phụng - Thị Mười
- MC Bá Niên
- Vũ Đoàn T.O.P - Vũ đoàn The Friends
- Nhóm hoạt náo Sự Kiện Việt
- Cùng nhiều hoạt động khác song song diễn ra như : Gian hàng trò chơi, tư vấn sức khỏe dinh dưỡng cho công nhân, rút thăm trúng thưởng cho người tham dự...

Sân khấu chính

chuong trinh "Nang luong cho ban"

chuong trinh "Nang luong cho ban"

chuong trinh "Nang luong cho ban"

chuong trinh "Nang luong cho ban"

Ca sĩ Việt Quang

chuong trinh "Nang luong cho ban"

Nhóm hài Phi Phụng - Thị Mười

chuong trinh "Nang luong cho ban"

chuong trinh "Nang luong cho ban"

Ca sĩ Quách Thành Danh

chuong trinh "Nang luong cho ban"

chuong trinh "Nang luong cho ban"

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng

chuong trinh "Nang luong cho ban"

chuong trinh "Nang luong cho ban"

chuong trinh "Nang luong cho ban"

chuong trinh "Nang luong cho ban"

chuong trinh "Nang luong cho ban"

Tin Khác

Trang 1 / 4