THỰC HIỆN TRUYỀN THÔNG "LỄ RA MẮT HỘI MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN KHU VỰC PHÍA NAM"

Nhằm kết nối và tôn vinh các doanh nghiệp đang hành nghề môi giới Bất Động Sản (BĐS). Sáng 18/08 tại Him Lam Palace - Bộ Xây Dựng - Hiệp Hội Bất Động Sản, tổ chức "Lễ công bố hoạt động môi giới Bất Động Sản Việt nam - Khu vực phía Nam"

1(8).jpg
2(5).jpg
3(6).jpg
5(4).jpg
6(4).jpg
7(4).jpg
8(3).jpg
9.jpg

Tin Khác

Trang 1 / 4