NGÀY HỘI ĐỘI VIÊN QUẬN 7

Nhằm hướng đến đại lễ 30/04 - Hội đồng đội quận 7 tổ chức lễ duyệt binh cho các Hội viên, Đoàn viên đang học tập và sinh hoạt trên địa bàn quận

chương trình diễn ra trong sự trang trọng tại quảng trường quận

ngayhoidoivienquan7(1).jpg

ngayhoidoivienquan7(2).jpg

ngayhoidoivienquan7(3).jpg

ngayhoidoivienquan7(4).jpg

ngayhoidoivienquan7(5).jpg

ngayhoidoivienquan7(6).jpg

ngayhoidoivienquan7(7).jpg

ngayhoidoivienquan7(2).jpg

ngayhoidoivienquan7(9).jpg

ngayhoidoivienquan7(10).jpg

ngayhoidoivienquan7(11).jpg

ngayhoidoivienquan7(12).jpg

ngayhoidoivienquan7(13).jpg

ngayhoidoivienquan7(14).jpg

ngayhoidoivienquan7(15).jpg

ngayhoidoivienquan7(16).jpg

ngayhoidoivienquan7(17).jpg

ngayhoidoivienquan7(18).jpg

ngayhoidoivienquan7(19).jpg

Tin Khác

Trang 1 / 4