LỄ KÝ KẾT GIỮA BAY VIỆT & VƯƠNG QUỐC NEW ZEALAND

 

Lãnh đạo 2 nước tham dự chương trình

 

1(14).jpg

Đại diện Vương Quốc New Zealand phát biểu

2(10).jpg

các học viên tham gia chương trình

3(12).jpg

Lãnh đạo tập đoàn Bay Việt phát biểu

4(11).jpg

Tin Khác

Trang 1 / 4