LỄ ĐỘNG THỔ NHÀ XƯỞNG JFE NHẬT BẢN

Tổ chức lễ Động thổ xây dựng nhà máy sản xuất Vật liệu xây dựng cho tập đoàn JFE Nhật Bản

sukientrongtuan2(1).jpg

sukientrongtuan2(2).jpg

sukientrongtuan2(3).jpg

sukientrongtuan2(4).jpg

sukientrongtuan2(5).jpg

sukientrongtuan2(6).jpg

sukientrongtuan2(7).jpg

sukientrongtuan2(8).jpg

sukientrongtuan2(9).jpg

sukientrongtuan2(10).jpg

sukientrongtuan2(11).jpg

sukientrongtuan2(12).jpg

sukientrongtuan2(13).jpg

sukientrongtuan2(14).jpg

sukientrongtuan2(15).jpg

sukientrongtuan2(16).jpg

sukientrongtuan2(17).jpg

sukientrongtuan2(18).jpg

sukientrongtuan2(19).jpg

sukientrongtuan2(20).jpg

Tin Khác

Trang 1 / 4